I Fenris Street Protection blir du ikke instruktør ene og alene på grunn av oppnådd elevgrad. Alle instruktører i systemet gjennomgår som en hovedregel, minimum et 3-årig utdanningsløp.

Som deltager på instruktørdanningen deltar du på 3 samlinger i året over 3 år, eller totalt 9 samlinger med minstetid på 3 år. På hver samling får du tett oppfølging til alle elevgrader fra WHITE til BLACK 1.

  • ASSISTANT INSTRUCTOR
    (White-, Yellow- & Orange grade)
  • INSTRUCTOR
    (Green-, Blue- & Brown grade)
  • FULL INSTRUCTOR
    (Black grade)

Sertifiseringen til de forskjellige instruktørtitlene skjer på samling 3, 6 og  9 i det 3-årige utdanningsløpet.

I tillegg til å trene og  gradere seg, få tilgang til verktøy for egenutvikling, samt kunnskap om å presentere systemet på en pedagogisk måte, vil en som deltager på instruktørutdanningen gå i dybden på systemet. Instruktører i Fenris Street Protection er, og skal alltid være både en kvalifisert utøver og kompetent instruktør.

Vår instruktørutdanning kan anbefales alle som ønsker en inngående innsikt i Fenris Street Protection, helt uavhengig av om en ønsker å instruere eller ikke. Å være elev i en klubb er ikke påkrevd, men i motsatt fall må det påregnes høy egeninnsats, og sannsynligvis et noe lengre utdanningsløp.

Kontakt oss gjerne på  post@streetprotection.no for en presentasjon av instruktørprogrammet i Fenris Street Protection.