Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
kr 79,00 månedlig
Kom i gang
eller

Alle medlemmer i Fenris Street Protection følger en enkel nettbaserte prosess, parallelt med obligatoriske treninger med instruktør. Prosessen er en steg-for-steg gjennomgang av pensum, som inkluderer tekstbasert informasjon, inspirerende videoer, lærerike quiz, obligatoriske oppgaver, og til slutt en fysisk gradering med en av våre lisensierte instruktører.

Det er også obligatoriske treninger underveis i prosessen, som kan ivaretas både gjennom trening i klubb, seminarer, eller som PT-timer.

Den månedlige avgiften i Fenris Street Protection inkluderer nettbasert materiell, og avgift til graderingene fremover i prosessen. Kostnader til trening i klubb, samt eventuelle PT-timer, kommer i tillegg. Etter bestått og registrert gradering til de enkelte grader, blir materiell for neste grad gjort tilgjengelig.

Medlemskapet gir gratis tilgang til åpent seminar i forbindelse med de 3 årlige samlingene for instruktører, og ‘Gathering of the Wolfes’, den årlige fellessamlingen i medio august/september. Det er for begge tilfeller begrenset med plasser, hvor en derfor må huske å melde seg på tidlig for å sikre seg plass.

Medlemskapet og den nettbaserte prosessen, er tilpasset medlemmer med tilgang til instruktør. Men du kan også være medlem i Fenris Street Protection uten å være tilknyttet en fast klubb eller lisensiert instruktør. I vår nettbaserte intro til Fenris Street Protection, kan du få tilgang til en mer omfattende nettbasert opplæring i WHITE GRADE m.m., som er tilpasset deg uten tilgang til klubb eller lisensiert instruktør i nærområdet.

Kategorier: Grupper

Fenris Street Protection

Administrator