INSTRUKTØRUTDANNING

I Fenris Street Protection blir en ikke instruktør ene og alene på grunn av oppnådd elevgrad. Alle instruktører i systemet gjennomgår et 3-årig utdanningsløp, til sertifisering som FULL INSTRUCTOR.

Som deltager på instruktørdanningen deltar du på 3 samlinger i året i 3 år. På disse samlingene får du inngående innsikt i systemet, og tett oppfølging til elevgrader og årlig sertifisering som instruktør.

Årlig sertifisering og gradering  de første 3 årene er som følger:

  • 1. ÅR – ASSISTANT INSTRUCTOR
    (White-, Yellow- & Orange grade)
  • 2. ÅR – INSTRUCTOR
    (Green-, Blue- & Brown grade)
  • 3. ÅR – FULL INSTRUCTOR
    (Black grade)

I tillegg til å trene og  gradere seg, går en i instruktørutdanningen  helt i dybden på  systemet. Instruktører i Fenris Street Protection er, og skal alltid være både en kvalifisert elev og kompetent instruktør.

Vår erfaring er at dedikerte deltagere kan fullføre  graderinger og sertifisering på normert tid. I de tilfeller der det er behov for lengre tid, legges det til rette for dette underveis i utdanningsløpet.

Vår instruktørutdanning kan anbefales alle som ønsker en inngående innsikt i Fenris Street Protection, helt uavhengig av om en ønsker å instruere eller ikke. Å være elev i en klubb er ikke påkrevd, men det må påregnes høy egeninnsats og sannsynligvis et lengre utdanningsløp.

Opptak av nye deltagere gjøres løpende. Du kan altså starte på hvilken som helst av de 3 årlige samlingene, som annonseres i våre nyheter.

Hvis du ønsker en nærmere presentasjon, sender du oss en e-post til  post@streetprotection.no.

Vi ser frem til å høre fra deg!