INSTRUKTØRPROGRAM

Du blir ikke instruktør ene og alene på grunn av oppnådd elevgrad. Instruktørprogrammet i Fenris Street Protection er en løpende prosess med 3 samlinger hvert år.

Som deltager på instruktørprogrammet får du inngående innsikt i systemet, og tett oppfølging frem mot alle dine elevgrader og sertifiseringer som instruktør.

Første fase av instruktørprogrammet er en 3-årig utdanning til instruktørnivå FULL INSTRUCTOR og graden BLACK GRADE.

I tillegg til å trene og gjennomføre graderinger, går en i instruktørprogrammet i dybden på systemet. En instruktør i Fenris er og skal alltid være både en kvalifisert elev og en kompetent instruktør.

  • 1. ÅR – ASSISTANT INSTRUCTOR
  • 2. ÅR – INSTRUCTOR
  • 3. ÅR – FULL INSTRUCTOR

Vårt instruktørprogram kan anbefales alle som ønsker en inngående innsikt i Fenris Street Protection, helt uavhengig av om en ønsker å instruere eller ikke. En trenger heller ikke være elev i en klubb, men må i så fall påregne høy egeninnsats og/eller en lengre prosess.

Opptak av nye instruktører gjøres løpende. Hvis du ønsker nærmere presentasjon av vårt instruktørprogram, kan du melde din interesse på post@streetprotection.no.