De siste årene har store deler av verden hatt en akselerert utvikling når det gjelder digital samhandling, noe som kan sees som en direkte konsekvens av pandemien vi alle har levd med. Videoløsninger som Teams, Zoom og andre har blitt videreutviklet, eller i noen tilfeller blitt utviklet fra bunnen av. Dette har vært som en direkte konsekvens av et behov, både for bedrifter og opplæringsinstitusjoner. Man har levd med den virkeligheten at høyskoler og universiteter i store deler av perioden har hatt undervisningen sin digital, noe som tilsynelatende har fungert bra i de fleste tilfeller.

Men hva da med selvforsvarstrening? De fleste klubber har vært preget av stengte dører, eller i det minste en kraftig begrensing med tanke på hvordan treningen kan gjennomføres.

Så hva trengs for å bli dyktig i kampsport/selvforsvarstrening?

1. Du må trene

Her kan vi trekke frem den aller viktigste og kanskje eneste «hemmeligheten» i all kampsport og selvforsvarstrening:

«Du må trene for å bli god, det finnes ingen snarveier»

Dette er en setning som alle vi som har trent noen år, lett kan relatere oss til, og som ikke trenger å utdypes ytterligere.

2. Informasjon

I tillegg til å trene må du også å trene på de rette tingene, og på riktig måte. Du trenger med andre ord informasjon om teknikker, prinsipper, posisjoner, bevegelsesmønstre osv. Hvordan du mottar denne informasjonen er egentlig underordnet, så lenge informasjonen er tilstrekkelig, riktig, og forståelig presentert.

Som eksempel, kan vi se på hva som oftest skjer når en ny stil sprer seg. Spredning av nye kampsporter har i stor grad et utgangspunkt i at enkelte ildsjeler har reist og/eller arrangert seminarer med flinke utøvere av den nye stilen. Her har de mottatt informasjon, reist hjem i klubbene og trent, og deretter tatt et nytt seminar osv. En god nettbasert prosess, kan i mange tilfeller fungere godt som en erstatning eller supplement til en slik seminarbasert prosess.

3. Tilbakemelding/korreksjon

Den neste delen er tilbakemelding og korreksjon på det man gjør. Dette er en stor del av den tradisjonelle trenerrollen, og kanskje den delen som er vanskeligst å svelge med tanke på nettbasert undervisning. Ved nettbasert undervisning må man i stor grad kunne basere seg på innsendte videoer, Teams-møter eller lignende løsninger, samt å supplere med seminarer og PT-timer hvis det er praktisk mulig å gjennomføre.

Oppsummert

Enten man velger å trene i en klubb, en liten gruppe, PT-timer, på seminarer eller som nettbasert undervisning, er det en viktig fellesnevner:

Jobben må du uansett gjøre selv. Der finnes det ingen snarveier!

Olav Tveiten & Kenneth Hamre
Founders, Fenris Street Protection

Kategorier: Artikler

Fenris Street Protection

Administrator