De 2 siste årene kan en trygt si at har vært annerledes for oss alle. Utover instruktørsamlinger, er det kun blitt arrangert noen få samlinger og kurs for medlemmer og andre interesserte. Forhåpentligvis blir 2022 nærmere et normalår, slik at vi også får samlet dere medlemmer m.fl.

I 2022 legger vi opp til følgende 4 planlagte samlinger, hvor 3 er instruktørsamlinger og 1 er en åpen leir for alle.

  • 04.-06. mars: Instruktørsamling nr. 1
  • 10.-12. juni: Instruktørsamling nr. 2
  • 19.-21. august: Gathering of the Wolfs, åpen for alle
  • 25.-27. november: Instruktørsamling nr. 3

Sett av datoene i din kalender allerede nå.

Instruktørsamlinger

På instruktørsamlingene er det et åpent seminar på lørdagene. Seminaret er åpent for både medlemmer og andre som er interessert i en introduksjon i Fenris Street Protection.

Deltagelse på disse seminarene er inkludert i medlemskapet du tegner på Streetprotection.no.

Gathering of Wolfs

Nytt fra 2022 er en årlig helgesamling i august/september, for alle instruktører, medlemmer og andre som er interessert i Fenris Street Protection. Samlingen legges opp som et kick-off seminar, i forkant av at ordinære treninger starter opp på høsten. Samlingen vil ha fokus på både trening, gradering, sertifisering og sosialt samvær.

Også denne samlingen er inkludert i medlemskapet du tegner på Streetprotection.no.

Kategorier: Nyheter

Fenris Street Protection

Administrator