WEAPONS DEFENCE

Voldsbildet i dagen samfunn bærer dessverre preg av å gå mot stadig mer brutal adferd. Som en konsekvens av dette er dessverre også bruk av diverse våpen et økende problem.

Det finnes ingen eksakte svar når det gjelder forsvar mot håndholdte våpen, men med vårt våpenprogram har vi som mål å øke din forståelse, bedre ditt reaksjonsmønster, og utstyre deg med noen «verktøy» for å bedre dine sjanser i et scenario hvor våpen er involvert.

FSP Weapons Defence har 3 moduler:

  • Impact weapons
  • Edged weapons
  • Improvised weapons

FSP Weapons Defence har ekstramoduler til fordypning og sertifisering som instruktør.

Samtlige kurs kan taes som kurs og/eller PT timer. Kontakt oss for informasjon om dine muligheter.