FEMALE DEFENCE

Vi leser om det i aviser og ser det på nyhetene ukentlig: Kvinner føler seg utrygg i sitt eget nærmiljø såvel som på byen. Det er en negativ utvikling og et sammensatt problem, hvor selvforsvar kun utgjør en brøkdel av løsningen.

Vårt selvforsvarprogram for kvinner er et realistisk og scenariobasert program. Programmet er først og fremst praktisk rettet, men tar også for seg teoretisk konflikthåndtering.

Falsk trygghet er en risiko vi tar seriøst. Ingen kursleverandør har alle svarene, heller ikke vi, men etter gjennomført kurs skal du som deltager ha tilegnet deg gode teoretiske og praktiske hjelpemidler, som gjør deg bedre rustet i en eventuell situasjon.

FSP Female Defence har to nivåer, og ekstramoduler til fordypning og sertifisering som instruktør.

Samtlige kurs kan taes som kurs og/eller PT timer. Kontakt oss for informasjon om dine muligheter.