Facebook-top-FSP-Instructor-program

I februar 2015 er vi endelig i gang med utdanning av nye instruktører i Fenris Street Protection.

HAR DU LYST Å BLI INSTRUKTØR?

Benytt anledningen til å delta på vårt nye og spennende instruktørprogram. Som deltager på instruktørprogramme, får du anledning til å bli blant de aller første instruktørene i Fenris Street Protection.

Over 3 helger (februar, juni & november), gir vi deg en grundig gjennomkjøring i gradene WHITE, YELLOW og ORANGE.

I tillegg til de 3 aktuell helgene må det også påregnes egentrening, og deltagelse på treninger i klubb, for å nå målet om å bli eksaminert ASSISTANT INSTRUCTOR i november 2015.

KUN FÅ PLASSER LEDIG!

Samling nr. 1: 20.-22. Februar, Bergen
Samling nr. 2: 29.-31. Mai, Husnes
Samling nr. 3: 27.-29. November, Bergen

Kontakt oss for nærmere informasjon: post@streetprotection.no.

Kategorier: Nyheter

Fenris Street Protection

Administrator