Hvis du har trent selvforsvar en stund, har du ganske sikkert vært gjennom perioder hvor det har vært nødvendig å trene uten instruktør og/eller treningspartner. Å fortsette å trene i slike tilfeller, gir en målbar effekt i utviklingen som utøver. Å mestre evnen til å trene selvforsvar på egenhånd, må derfor være et mål for både mosjonister og dedikerte utøvere.

Denne videoserien skal inspirere og motivere til egentrening i Fenris Street Protection, og fremme et fokus på nettopp egentrening i selvforsvar.

Oppfatningen av at selvforsvar ikke kan trenes uten instruktør, må vi utfordre daglig. Enten du er alene eller har treningspartner(e), har egentrening i selvforsvar en stor nytteverdi.