Systemet Fenris Street Protection, som er utviklet av Kenneth Hamre og Olav Tveiten, er selve grunnmuren i hele vårt virke.

Arbeidet med Fenris Street Protection startet tilbake i 2004, og er i dag et resultat av et dedikert arbeid innen flere kampsporter, og av våre egne betraktninger rundt dette. Systemet ble presentert for offentligheten 1. november 2014, hvor de aller første instruktørkandidatene startet på sin instruktørutdanning allerede i januar 2015.

SYSTEMET
Fenris Street Protection er ikke noe nytt, men et systematisert selvforsvarsystem som er et direkte resultat av vår samlede erfaring innen kampsport.

Systemet er et resultat av analyse av virkelige situasjoner, og er utviklet for å imøtekomme de komplekse behovene for selvforsvar i et moderne urbant samfunn.

Systemet passer for alle, med gradvis eskalering av teknikker, virkelig motstand, og kontakt.

GRADERING
Som de fleste andre kampsporter, måles ferdighetsnivå i form av gradering. I Fenris Street Protection har vi følgende grader:

 • WHITE GRADE
 • YELLOW GRADE
 • ORANGE GRADE
 • GREEN GRADE
 • BLUE GRADE
 • BROWN GRADE
 • BLACK GRADE 1-6

I Fenris Street Protection følger alle medlemmer en nettbasert opplæring parallelt med trening med instruktør. Les gjerne mer om dette under ‘Medlem’ i hovedmenyen.

HVORFOR FENRIS STREET PROTECTION?
Fenris Street Protection har hovedfokus på forsvar mot flere motstandere. Dette er en tilnærming til selvforsvar som er annerledes enn de aller fleste andre kampsporter, og som er synlig og kan føles på kroppen allerede fra ved første trening.

Systemet berører alle avstander og nivåer for kamp, og gir totalt sett et komplett bilde av potensielle kampsituasjoner. På et overordnet nivå, er systemet inndelt i følgende hovedgrupper:

 • Håndholdte våpen
 • Spark & slag
 • Trapping
 • Takedown
 • Bakke

Hvis du ønsker å prøve Fenris Street Protection, kan du ta kontakt med en av våre lisensierte instruktører. Vi har instruktører i Bergen, Haugesund, Os, Stord og Husnes.

Vi anbefaler deg også følge med på nettsidene, for  informasjon om kommende seminarer og kurs. Har du spørsmål, kan du kontakte oss post@streetprotection.no.