FENRIS STREET PROTECTION

Systemet Fenris Street Protection er utviklet av Kenneth Hamre og Olav Tveiten, og er selve grunnmuren i hele vårt virke.

SYSTEMET
Fenris er ikke noe nytt, men et systematisert selvforsvarsystem som er et direkte resultat av vår samlede erfaring innen kampsport.
Systemet er et resultat av analyse av virkelige situasjoner, og  utviklet for å imøtekomme behovene for selvforsvar i et moderne urbant samfunn.

Systemet passer for alle, med gradvis eskalering av teknikker, virkelig motstand og kontakt.

GRADERING
Som de fleste andre kampsporter, måles ferdighetsnivå i form av gradering. I Fenris har vi følgende grader:

 • WHITE GRADE
 • YELLOW GRADE
 • ORANGE GRADE
 • GREEN GRADE
 • BLUE GRADE
 • BROWN GRADE
 • BLACK GRADE 1-6

HVORFOR FENRIS STREET PROTECTION?
Fenris Street Protection har hovedfokus på forsvar mot flere motstandere. Dette er en tilnærming til selvforsvar som vi ikke deler med mange andre kampsporter, og som er synlig og kan føles allerede fra første trening.

Systemet berører alle rekkevidder og nivåer for kamp, og gir totalt sett et komplett bilde av potensielle kampsituasjoner.

 • Håndholdte våpen
 • Spark & slag
 • Trapping
 • Takedown
 • Bakke

Hvis du ønsker å prøve Fenris Street Protection, kan du gjøre dette i Bergen, Haugesund, eller på Husnes.

Du kan også følge med på nettsidene, for  informasjon om seminarer og  kurs. Har du spørsmål, kan du kontakte oss her.