Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
This course is currently closed

Antall selvforsvarprogram øker i takt med at voldsbildet i samfunnet er blitt mer synlig i nyhetsbildet. Flere og flere søker en Quick-Fix for å bli bedre rustet i en eventuell situasjon.

FSP Street Defence er absolutt ingen Quick-Fix, men et innovativt scenariobasert program som vektlegger selvforsvar mot både en og flere motstandere. FSP Street Defence ligger selvinnsikt “under lupen” og visker bort myter og fantasier om selvforsvar.

FSP Street Defence har 4 moduler:

  • Single Oponent – Standing
  • Single Oponent – Grounded
  • Single Oponent – Ground
  • Multiple Oponents

Modulene egner seg godt som en plugin/inspirasjon til annen kampsport.

Kategorier:

Fenris Street Protection

Administrator