Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
This course is currently closed

I dette nettbaserte kurset til YELLOW GRADE i Fenris Street Protection, guides du i 26 uker gjennom pensum i form av ukentlige videoer og oppgaver, tekstbasert informasjon, og valgfrie arbeidskrav.

Prosessen er organisert som 3 deler:

  • DEL 1 – EGENTRENING
    De første 10 ukene legges opp til at du gjennomfører egentrening, med ukentlige video(er) og oppgaver. Hvis du har en treningspartner, kan du selvsagt benytte deg av den muligheten i disse ukene.
  • DEL 2 – TRENING MED PARTNER(E)
    I uke 11-16 legges det i videoer og oppgaver mer opp til at du benytter deg av en treningspartner, imidlertid vil de første 10 ukene ha gitt deg verktøy som gjør det mulig å gjennomføre også disse ukene som egentrening.
  • DEL 3 – FORBEREDELSER TIL GRADERING
    De siste 10 ukene er for å forberede deg godt til gradering, med både repetisjon av tidligere og nye videoer. Leksjonene i disse ukene fokuserer også på informasjon om hvordan du sikrer deg påkrevde arbeidskrav før gradering.
Kategorier:

Fenris Street Protection

Administrator