Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang

Det nettbaserte kurset til WHITE GRADE i Fenris Street Protection, er laget for deg som ønsker å komme i gang med systemet, uten å ha tilgang til en instruktør i nærområdet.

Går det an å trene uten instruktør?
Det nettbaserte kurset er din kilde til informasjon. Fellesnevneren for trening med instruktør og egentrening er til syvende sist ‘trening’. Det er i all hovedsak hvordan du tilegner deg informasjonen, og hvor mange timer du legger ned, som bestemmer oppnådd kunnskap og utfall av gradering.

I kurset guider vi deg gjennom pensum i form av ukentlige videoer og oppgaver, tekstbasert informasjon, og 5 arbeidskrav som kontrollpunkt underveis i prosessen.

Prosessen er organisert i 3 deler:

  • DEL 1 – EGENTRENING
    De første 10 ukene legges opp til at du gjennomfører egentrening, med ukentlige video(er) og oppgaver. Hvis du har en treningspartner, kan du selvsagt benytte deg av den muligheten i disse ukene.
  • DEL 2 – TRENING MED PARTNER(E)
    I uke 11-16 legges det i videoer og oppgaver mer opp til at du benytter deg av en treningspartner. De 10 første ukene vil imidlertid ha gitt deg verktøy, som gjør det mulig å gjennomføre også disse ukene som egentrening.
  • DEL 3 – FORBEREDELSER TIL GRADERING
    I del 3 forbereder du deg til gradering, med informasjon om hvordan du sikrer deg de obligatoriske arbeidskravene før gradering.

Dette kurset er en del av en nettbasert intro til Fenris Street Protection.

Course Content

Expand All
DEL 1 - EGENTRENING
DEL 2 - TRENING MED PARTNER(E)
DEL 3 - FORBEREDELSE TIL GRADERING
Kategorier:

Fenris Street Protection

Administrator