Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang

Dette nettbaserte kurset til WHITE GRADE i Fenris Street Protection, er laget for deg som ønsker å komme i gang med systemet, uten å ha en instruktør i nærområdet. Fellesnevneren for trening med instruktør og egentrening, er nettopp trening. Til syvende sist er det hvor mange timer du legger ned, som bestemmer utfallet på gradering.

I dette kurset guider vi deg gjennom pensum i form av ukentlige videoer og oppgaver, tekstbasert informasjon, og arbeidskrav som kontrollpunkt underveis.

Prosessen er organisert i 3 deler:

  • DEL 1 – EGENTRENING
    De første 10 ukene legges opp til at du gjennomfører egentrening, med ukentlige video(er) og oppgaver. Hvis du har en treningspartner, kan du selvsagt benytte deg av den muligheten i disse ukene.
  • DEL 2 – TRENING MED PARTNER(E)
    I uke 11-16 legges det i videoer og oppgaver mer opp til at du benytter deg av en treningspartner, imidlertid vil de første 10 ukene ha gitt deg verktøy som gjør det mulig å gjennomføre også disse ukene som egentrening.
  • DEL 3 – FORBEREDELSER TIL GRADERING
    Del 3 forbereder deg til gradering, med informasjon om hvordan du sikrer deg de påkrevde arbeidskravene før gradering.

Du må være medlem eller instruktør i Fenris Street Protection, for å få tilgang til dette kurset.

Course Content

Expand All
DEL 1 - EGENTRENING
DEL 2 - TRENING MED PARTNER(E)
DEL 3 - FORBEREDELSE TIL GRADERING
Kategorier:

Fenris Street Protection

Administrator