Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
2500
Kom i gang
This course is currently closed

Instructor – Block 2 gjennomgår Blue Grade for instruktører i detalj. Ved registrering og betalingen får du tilgang til samme nettbaserte opplæring som ordinære medlemmer, slik at du kan forberede deg litt til din andre instruktørsamling.

Instruktørsamlingen omfatter 12 timer med trening og teori, fordelt på fredag, lørdag og søndag. Datoer for de 3 årlige samlingene publiseres i månedskifte desember/januar. Endringer underveis kan forekomme, så følg med på nettsidene for oppdatert informasjon.

Kategorier: