Velkommen

Velkommen til det første nivået med videoer for inspirasjon og hjemmetrening i Fenris Street Protection.

Dette kurset består av fire enkle applikasjoner, som hver vises med partner med og uten pads, som skyggetrening og egentrening på boksesekk. Treningsformer uten partner, som skygge og boksesekk, er et godt supplement til trening med partner, og helt klart bedre enn å ikke trene. Det er derfor viktig å ikke undervurdere hvilken betydning skyggetrening og trening på boksesekk har i den personlige utviklingen.

De fire applikasjonene vi skal gå igjennom her er følgende:

  • Video 1 – Direct Hammer
  • Video 2 – Direct Elbow
  • Video 3 – Direct Headbutt
  • Video 4 – Direct Kick

Hver del inneholder litt tekstbaserte informasjonen i forkant av videoen, og en uhøytidelig quiz som deloppsummering.

Før videoene, er det noen korte leksjoner med litt informasjon om treningsmetodikken vi benytter i systemet. Totalt sett håper vi kurset gir nyttig informasjon, og inspirasjon til videre utvikling som utøver i Fenris Street Protection.

Med vennlig hilsen
Kenneth & Olav