Direct Hammer

I denne videoen ser vi på en kombinasjon av det vi kaller en Internal og External Direct Hammer, fra pensum til White Grade i Fenris Street Protection. Som navnet sier, er dette et hammerslag som i hovedsak har retning og kraft fremover.

Hammere er instinktive verktøy som passer godt i vårt bevegelsesmønster, og som samtidig henger godt i sammen med vårt arbeid med håndholdte våpen. Direct Hammer er den første i en serie med hammere, i verktøykassen til Fenris Street Protection.

Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps