Dine muligheter

HJEMMETRENING NIVÅ 1-4

Du har flere spennende muligheter i Fenris Street Protection, blant annet det steget du har tatt ved å trene på applikasjonene i dette kurset. De neste nivåene er kanskje litt mer krevende å forstå uten litt trening i bunn, men vil uavhengig av ferdighetsnivå fremdeles kunne gi inspirasjon og utvikling gjennom egentrening:

  • Hjemmetrening nivå 1
  • Hjemmetrening nivå 2 (kommer i løpet av 2022)
  • Hjemmetrening nivå 3 (kommer i løpet av 2022)
  • Hjemmetrening nivå 4 (kommer i løpet av 2022)

Følg med på nettsidene for lansering av de neste nivåene.

MEDLEM

Som ordinært medlem i en klubb med instruktør, må du være registrert som medlem på Streetprotection.no, for å kunne gradere deg. Din progresjon og din diplomer i systemet opprettes og lagres på din personlige profil på nettsidene, hvor du også har tilgang til en enkel nettbasert opplæring.

Les mer om medlemskap her.

NETTBASERT MEDLEMSKAP

Et ‘Nettbasert medlemskap’ er et medlemskap tilpasset utøvere uten tilgang til instruktør, med en lengre og mer innholdsrik nettbasert prosess. Prosessen er en 26 ukers stegvis gjennomgang av hver av gradene White, Yellow og Orange. Prosessen inneholder ukentlige videoer og oppgaver, og frivillige arbeidskrav som kontrollpunkt underveis i prosessen frem til graderingene. Nettbaserte leksjoner erstatter ikke det fysiske arbeidet, og du må derfor påregne å trene med partner i prosessen, og å delta på seminar og/eller PT-timer.

Les mer om nettbasert medlemskap her.

INSTRUKTØRUTDANNING

Som deltager på vår instruktørdanning, deltar du på 3 samlinger i året over 3 år, eller totalt 9 samlinger med minstetid på 3 år. På hver samling får du tett oppfølging til alle elevgrader fra WHITE til BLACK 1.

Les mer om instruktørutdanning her.

Vi håper du har blitt inspirert og motivert til å fortsette reisen i Fenris Street Protection. Ta gjerne kontakt med oss på post@streetprotection.no, hvis du har spørsmål om de ulike alternativene

Med vennlig hilsen
Kenneth & Olav