Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
This course is currently closed

Full Instructor – Block 2 gjennomgår andre del av Black Grade Level 1, hvor vi har fokus på scenariotrening med pensum til Green-, Blue-, og Brown Grade.

Instruktørsamlingen omfatter 12 timer med trening og teori, fordelt på fredag, lørdag og søndag. Datoer for de 3 årlige samlingene publiseres i månedskifte desember/januar. Endringer underveis kan forekomme, så følg med på nettsidene for oppdatert informasjon.

Som instruktør har du tilgang samme nettbaserte opplæring som både ordinære medlemmer, slik at du kan forberede deg litt til samlingene.

Kategorier:

Fenris Street Protection

Administrator