Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
This course is currently closed

Assistant Instructor – Block 3 gjennomgår Orange Grade for instruktører i detalj, og er en del av instruktørprgrammet i Fenris Street Protecion. . På denne samlingen blir det også anledning til å sertifisere seg til Assistant Instructor i Fenris Street Protection.

Instruktørsamlingen omfatter 12 timer med trening og teori, fordelt på fredag, lørdag og søndag. Datoer for de 3 årlige samlingene publiseres i månedskifte desember/januar. Endringer underveis kan forekomme, så følg med på nettsidene for oppdatert informasjon.

Som instruktør har du tilgang samme nettbaserte opplæring som både ordinære- og nettbaserte medlemmer, slik at du kan forberede deg litt til samlingene.

Kategorier:

Fenris Street Protection

Administrator