Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
This course is currently closed

Assistant Instructor – Block 1 gjennomgår White Grade for instruktører i detalj, og er en del av instruktørprgrammet i Fenris Street Protecion.

Instruktørsamlingen omfatter 12 timer med trening og teori, fordelt på fredag, lørdag og søndag. Datoer for de 3 årlige samlingene publiseres i månedsskifte desember/januar.
Endringer underveis kan forekomme, så følg med på nettsidene for oppdatert informasjon.

Som instruktør har du tilgang samme nettbaserte opplæring som både ordinære- og nettbaserte medlemmer, slik at du kan forberede deg litt til din aller første samling.

Hvis du allerede er medlem i Fenris Street Protection, og har vært gjennom opplæringen, er du godt forberedt til din første instruktørsamling.

Kategorier:

Fenris Street Protection

Administrator