Nåværende status
Ikke innmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
This course is currently closed

Assistant Instructor – Block 1 gjennomgår White Grade for instruktører i detalj, og er en del av instruktørprgrammet i Fenris Street Protecion.

Instruktørsamlingen omfatter 12 timer med trening og teori, fordelt på fredag, lørdag og søndag. Datoer for de 3 årlige samlingene publiseres i månedsskifte desember/januar.
Endringer underveis kan forekomme, så følg med på nettsidene for oppdatert informasjon.

Som instruktør har du tilgang samme nettbaserte opplæring som både ordinære medlemmer, slik at du kan forberede deg litt til din aller første samling.

Hvis du allerede er medlem i Fenris Street Protection, og har vært gjennom opplæringen, er du godt forberedt til din første instruktørsamling.

Kategorier:

Fenris Street Protection

Administrator