CONTROL & RESTRAIN

Praktisk konflikthåndtering er en kanskje liten men dog viktig del av arbeidet til sikkerhetspersonell. Vektere og dørvakter møter tidvis konflikter i sitt arbeid, som krever at verbale og noen ganger praktiske konflikter håndteres profesjonelt. I vårt program for ordensvakter og vektere får du en grundig gjennomgang i våre prinsipper og Les mer…

FEMALE DEFENCE

Vi leser om det i aviser og ser det på nyhetene ukentlig: Kvinner føler seg utrygg i sitt eget nærmiljø såvel som på byen. Det er en negativ utvikling og et sammensatt problem, hvor selvforsvar kun utgjør en brøkdel av løsningen. Vårt selvforsvarprogram for kvinner er et realistisk og scenariobasert Les mer…

STREET DEFENCE

Antall selvforsvarprogram øker i takt med at voldsbildet i samfunnet er blitt mer synlig i nyhetsbildet. Flere og flere søker en Quick-Fix for å bli bedre rustet i en eventuell situasjon. FSP Street Defence er absolutt ingen Quick-Fix, men et innovativt scenariobasert program som vektlegger selvforsvar mot både en og Les mer…